Kalendár z VEŠTIMESI

VEŠTBA DŇA

Zábavné a vzdelávacie hry pre deti

Interaktívne vzdelávanie z ABC školičky pre vaše detičky
 Online status

S.O.S. Rýchla veštba, veštenie zadarmo, veštime si z Kociek

Naučme sa spoločne veštiť z kociek

Veštenie z kociek - jednoduchý kurz


Podľa legendy pricestoval pre 150 rokmi anglický diplomat sir Thomas Bringston do Egypta.
Na oáze v púšti nesúcej meno Charga- Kharga sa mu dostal do ruky kamenný džbán, ktorý skrýval tajomný obsah: zvitok zo zašifrovaným písmom, ukrývajúci tajomstvo prastarého egyptského orákulu – Veštby z kociek.
Pohľad do budúcnosti a na váš osud podľa toho, ako vám padnú kocky je rozpracovaný do 56 kombinácií. Hravým spôsobom prostredníctvom len 3 hodov získate odpoveď na otázky týkajúce sa zamestnania, peňazí, lásky, vzťahov, zdravia a osobného vývoja.

Veštecká sila kociek


Čísla na kockách predstavujú uzavretú zvláštnu výpoveď. Vzniknuté kombinácie troch kociek pozorujeme ako jednotu.

Kocky dávajú tajuplným spôsobom osobnú odpoveď. Jedna otázka – jeden hod = jedna odpoveď.

zobraziť celý článok...

Ako klásť otázky?


Presná otázka znamená presnú odpoveď. Čím jednoduchšia otázka, tým jasnejšia odpoveď.

Pri položení otázky držte kocky v rukách a sústreďte sa na otázku, maximálne sa koncentrujte.
zobraziť celý článok...

Časové faktory


Každá otázka sa vzťahuje buď k minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti.
Preto sa treba pýtať vždy len v jednom časovom úseku. Na čo je potrebné sústrediť pozornosť?
zobraziť celý článok...

Techniky hodu kockami


Každý by mal hádzať tak, ako je mu najlepšie, najpohodlnejšie a spoľahnúť sa na svoj vlastný cit.

Techniky hodu: 1. So zatvorenými dlaňami. 2. Jednou rukou. 3. V poháriku na kocky.
zobraziť celý článok...

Cvičenie robí majstra


Rovnako ako sú dôležité otázky, sú dôležité aj odpovede. Ich interpretáciu sa treba naučiť.
Predsa ale zostanú tajomstvá.
Pri veštbe z kociek je príležitosť, ako nahliadnuť do budúcnosti.
zobraziť celý článok...

Výklad veštby z kociek


Každá z 56 kombinácií kociek má svoj vlastný charakter, svoju vlastnú špeciálnu výpoveď - ako dobre utajené posolstvo.

6 veľkých hodov – Jednoznačnosť - 3 rovnaké čísla.
Hody zdôrazňujúce dané tendencie - 2 rovnaké čísla + bonus.

Rôzne čísla na kockách - 3 rôzne čísla.
zobraziť celý článok...