7/10

USB Hry Zima - 50 HIER pre deti

Interaktívne vzdelávanie z ABC školičky pre vaše detičky
 Online status
 QR code
QR code

Vplyv mena na život

  • Autor: veštimesi   |   2709 čítaní / zobrazení

Vybrať správne meno je dôležité

Výber mena pre dieťa je veľmi dôležitý, označuje svojho nositeľa, pôsobí aj na psychiku a tým aj na vývin dieťaťa, takže by sme ho mali vyberať veľmi starostlivo.

Krstné meno nesie v sebe náboj energie, má v sebe tajné kmitanie, isté zvukové vibrácie, ktoré v nás rozkmitávajú určitú časť a vyvolávajú rôzne reakcie v závislosti od každého mena.

Meno svojho nositeľa „tónuje, pôsobí ako na jeho osobnosť, tak i na jeho osud, a preto meno na človeka priamy vplyv.

Meno by malo byť jednoduché, ľahko vysloviteľné a príjemne lahodiace s priezviskom.

Meno je zvučkou svojho nositeľa, jeho tajnou melódiou, akýmsi osobitným signálom či výzvou, ktorú zachytávame rôznymi „prijímačmi“ a preto nás niektoré mená „ zasiahnu“ viac a dôraznejšie než iné.

Okrem rezonancie, má každé meno aj svoju farbu, keďže zvuk a farby úzko súvisia a vyznačujú sa vibračnými úkazmi.

Meno je zvuk alebo celý rad zvukov, samohlások i spoluhlások, ktorých súhrn vydáva svojskú „melódiu“ a každá melódia nesie špecifické rôznorodé zvukové vibrácie.

Niektoré mená sú súzvučnejšie, otvorenejšie a jasnejšie a iné zas temnejšie či ťažšie vysloviteľnejšie, tým aj menej lahodiace.
V závislosti od farieb sa rozdeľujú aj naše mená na šesť hlavných skupín: tri základné - modrá, žltá, červená a tri zmiešané - fialová, zelená, oranžová.

A tak ako maliar, ktorý postupne pridáva farby na plátno a tým zdokonaľuje svoje dielo, môžeme aj my „namiešať“ správnym výberom farieb meno.
 

Vybrať správne meno je dôležité
Ako pomenovať svoje dieťa?


Vplyv mena na život Pierre Le Rouzic

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár